29. Kapitola: Boj mezi démony

27. srpna 2010 v 11:16 | Annie-chan |  | Havran, stín a plamen
Jedna z posledních kapitol. Myslím, že příští bude předposlední. Ách, jak rychle to utíká!
useless-fire.blog.cz
useless-fire.blog.cz

Tři čarodějky se tiše dotkly svých kruhů, které si namalovaly na ruku, a vzápětí se všechny ostatní kruhy, které nakreslily po stěnách a po podlaze, rozsvítily. Normálního člověka by možná tato záře oslepila, na čarodějky to ale nemělo žádný vliv.
A v tom okamžiku je ucítily. Cítily, jak se jim chvějí jejich duše, jak přemýšlí a jak uhánějí napříč světem, jak dýchají, dokonce i jak jim tepe srdce. I oni si nejspíš ve svých myslích všimli, že je jakoby někdo sleduje, proto většina z nich ztuhla. Envy se jen ušklíbla. Přeci jenom, svůj vlastní druh nemůže podceňovat.
"Slyšíte mě všichni?" Zašeptala tiše ve své mysli. Slyšeli to jak všichni démoni v celém Londýně, dokonce i v celé Anglii, ale i dvě čarodějky stojící vedle ní.
"Mám pro vás úkol. Krve dostanete, kolik chcete, a to i duší, srdcí nebo čehokoliv jiného, co pro své přežití potřebuje a za co se vás pokoušejí zničit," řekla a věděla, že si tím hned nějaké z nich získala.
"Undersoon není chráněný. Méně než před hodinou byl skoro zničen naší družkou, čarodějkou Lust. Stačí, když sem přijdete a doděláte ten zbytek. Vítězství je už dávno naše. Přijďte sem, vy, co slyšíte můj hlas, a postavte se těm, co vás už od nepaměti chtějí zničit jen za to, jací jste," zasyčela. "přijďte a bojujte."
Cítila, že démoni povětšinou souhlasí, ovšem to nestačilo.
"A ti, kteří se rozhodnou odporovat, kteří nám nepomohou zničit tuto základnu, budou potrestáni. A vězte mi, že Pandora trestá velmi tvrdě."
Teď už démoni neváhali. Pokud někdo řekl, že je Pandora tvrdě potrestá, ihned tomu uvěřili. Pandora je přeci jejich paní. Vládkyně. A jen její nejbližší služebnice mohou vyhrožovat v jejím jménu. Jen čarodějnice.
Ihned se vydali za hlasem, který jim sdělil tuto novinku. Přeci jenom, když ona byla napojená na jejich duševní frekvenci, museli tu její oni taky trošku cítit.
Tak tohle bychom měli, pomyslela si Envy a spokojeně se usmála.
"Co budeme dělat teď? Bude trvat nejmíň čtvrt hodiny, než sem aspoň někteří z nich dorazí," řekla Greed.
"To je sice pravda," odsekla Envy. "ale copak my nejsme takovou… armádou? Jen se rozhlédněte, co s Undersoonem udělala pouze jedna čarodějka. My jsme tři."
"Envy má pravdu," přikývla Wrath a zvedla v ruku. V tu chvíli se v ní objevila velká a ostrá kosa, připravena zabíjet. Kdekdo by si teď Wrath spletl se smrtkou.
"Jak chcete," pokrčila rameny Greed a z opasku si sundala svou kouzelnickou hůl, na které byla lebka. Hůl mírně zablikala.
"A je to tady," ušklíbla se i Envy. "konečně Undersoon pocítí naši sílu." V tu chvíli vytáhla meč ze své pochvy a z ní se vyplazilo velké množství podivného fialového kouře, který pomalu začal nabírat tvar jakéhosi hada.
Ovšem nebyl to had, ale drak.

"No bezva," zamumlal podrážděně Edward, který se neúspěšně snažil odklidit trosky z bývalého náměstí. Hannah a několik dalších lidí se o to pokoušeli taky, ovšem bezúspěšně.
"Tohle nemá cenu," vzdychl a rezignovaně se posadil.
"Bude trvat roky, než Undersoon bude takový, jaký byl, Ede," začala ho Hannah poučovat. "ale čarodějnice na nás čekat nebudou. Aspoň základní opravy musíme provést co nejdřív."
"Ale tohle je beznadějný!" odsekl nerudně Edward. "Jak chceš odklidit všechny tyhle trosky holýma rukama?! To nejde!"
"A jak bychom to teda podle tebe měli udělat, hm?"
"Já nevím, třeba si přivýst buldozer."
"Jasně, do podzemí budem tahat buldozer!"
"Ale tímhle tempem to nedokončíme ani do příští zimy!"
"Ne, to asi… ne." Musela smutně přitakat Hannah a odvrátila pohled. "Jestli to teda vůbec dokončíme."
"Co tím myslíš?" nadzdvihl Ed nechápavě obočí.
"Podívej se na to z té druhé stránky, Ede," vzdychla Hannah. "jak už jsem říkala, jsou tu čarodějky, a démoni, a bůh ví co ještě. Nebudou na nás čekat. Jakmile se dozví, že jsme byli oslabeni, určitě toho využijí."
"Možná už toho využili," řekl Ed a v jeho tváři se zničehonic objevila neskrývaná podezřívavost.
"Co tím myslíš?" nepochopila to Hannah, ovšem vzápětí jí to došlo. "Ty pořád podezříváš majorku?"
"A ty snad ne?"
"Ne! Vždyť nám to všechno vysvětlila!"
"A ty jí taky vždycky skočíš na lep!"
"Sklapni!"
"Hele, jak jsi řekla, všecko to musíš brát i z té druhé stránky. Navíc, ona-"
"Ty jsi takovej paranoidní a nedůvěřivej blb, Edwarde!" zasyčela na něj téměř Hannah a Ed odvrátil pohled. Nerad se s někým hádal, obzvlášť ne s Hannah.
"Proč by nás asi majorka chtěla zradit? Navíc, zabila Sloth, a čarodějka by svojí družku nikdy nezabila!"
"Ale přivedla sem Lust," nedal se pořád Edward.
"Omylem!" odsekla Hannah. "Navíc, i proti ní bojovala, i když neuspěla. Snažila se pomoct - je to majorka v Undersoonu, Ede, v organizaci, která odjakživa ničí démony. NIKDY by nás nezradila."
Edward se na ní s neurčitým výrazem podíval, jakoby se jí snažil říct, jak je hloupá a že musí rozšířit svůj obzor, aby pochopila. Jenže Hannah si odmítala připustit, že by je tak milá žena jako je majorka zradila…
A v tu chvíli se celým Undersoonem rozlehl obrovský výbuch.

"Co to bylo?" Vůdce vstal tak rychle, že několik lejster se z jeho stolu hned rozuteklo po celé místnosti. Plukovník Courtney a majorka Veronica, stojící s ním v jeho kanceláři, taktéž vyloženě nadskočili. Ten výbuch ochromil všechny.
"Možná… se opět zřítila nějaká budova. Kvůli všem těm škodám," napadlo majorku.
"To bychom to ale neslyšeli až sem, nemyslíte?" nadzdvihl plukovník obočí a majorka přikývla.
"Jděte to zjistit, okamžitě," procedil mezi zuby vůdce a znovu si sedl. Majorka s plukovníkem zasalutovali a okamžitě zmizeli z místnosti.
I když je vůdce poslal, aby to šli prozkoumat, byl si téměř jist, že ví, o co jde. O další útok. Další salvu. Přeci jenom, čarodějky mezi sebou musí být nějak kontaktované. O útoku Lust se museli nějak dozvědět - a jakmile pochopili, že Undersoon je tak silně oslabený, využili toho. Jestli je tomu opravdu tak, pak je Undersoon vážně ohrožen.
Ale vůdce věřil, že tuto katastrofu přežijí, stejně jako přežili všechny předchozí útoky. Undersoon nesmí padnout.

"Takhle tvrdě jsi začínat nemusela, sestřičko," řekla Greed a pozorovala rudou, karmínovou krev, která se začala rozlévat po místnosti. Envy právě s drakem, kterého vyvolala ze svého meče, začala útočit. Drak byl tvořen kouřem - i když to nejspíš nebyl obyčejný kouř - a na hlavě mu svítily dvě rudé oči, stejné barvy jako krev. Poslouchal všechny rozkazy, které mu Envy ve své mysli poslala. Právě nyní zničil jednu z laboratoří a zabil tři vědce, kteří v ní něco řešili. Výbuch celé jedné místnosti ale nejspíš musel slyšet celý Undersoon.
"Budeme se muset rozdělit," otočila se ke svým dvěma sestrám Envy. Wrath jen přikývla.
"Čekala jsem to."
"No, já sice ne, ale… budiž."
"Výborně," usmála se Envy. "Greed, ty jdi co nejrychleji směrem k náměstí, rozpoutat co největší zmatek. Wrath, ty se drž tady, u vchodu, a čekej na démony, kteří přijdou. Kdyby nepřicházeli, jdi prozkoumat vchod."
"Kam půjdeš ty?" Nadzdvihla Wrath obočí.
"Za mým starým známým," odvětila Envy a usmála se.

"Co to bylo?" Vykřikl Edward a vyskočil jako šipka. I Hannah zpozorněla.
"Takový silný výbuch…" Zatvářila se nechápavě a vstala. "Možná se něco zřítilo?"
"Možná na Undersoon někdo zaútočil! Věděl jsem to!" řekl naproti tomu Ed a zatvářil se vystrašeně.
"To je blbost! Je moc brzy! Před chvílí jsme Lust zabili!"
"Před hodinou. To není chvíle, to je spousta času!"
"Prosím tě, Edwarde, přestaň tady kecat o blbostech a pojď mi pomoct zjistit, co se tady děje!"
Edward, i když neochotně, přikývl, a s Hannah se rozběhli pryč z náměstí, směrem k místu, odkud slyšeli onen výbuch. Ostatní lidé zůstali na náměstí a rychle se zase pustili do práce.
"Nefungujou světla," konstatoval Ed, když vběhli do chodby. A měl pravdu, jelikož chodba byla tmavá a nebylo vidět ani na krok.
"Nějak to tu chvíli budeš muset zvládnout, ty strašpytle," odsekla Hannah a vydala se kupředu. Edward chtěl něco namítnout, nakonec ale nechal pusu zavřenou a vydal se za ní.
Přesto to ale působilo velice strašidelně, procházet se po temné chodbě bez jakéhokoliv osvětlení a prakticky nevědět, kam se jde. Jediné, co Edward viděl, byla černá barva a obrysy rohů, to bylo všechno. Musel se soustředit hlavně na svůj sluch, který mu napovídal, že zatím jde dobře - slyšel klapání svých bot.
"Hele, Hannah, vážně je to trošku děsivý, když není skoro nic vidět," pokusil se uvolnit napětí Ed, ovšem nedostalo se mu žádné odpovědi.
"Hannah?" zavolal její jméno. Opět žádná odezva.
A v tu chvíli mu došlo, že celou tu dobu slyšel klapání jenom jedněch bot.
Hannah byla už daleko před ním a on se v téhle temnotě nyní dočista ztratil.

Vůdce už nemohl déle čekat. Uběhlo sice jen několik minut, co plukovník s majorkou odešli na výzvědy, ovšem stále se nevraceli. Vůdce nepochyboval, že to je proto, že tam ještě nedošli, ale stále se bál čím dál tím víc. Bůh ví, co ten výbuch mohl znamenat. Možná by to měl jít prozkoumat na vlastní pěst - jedině tak bude mít klid. Odjakživa byl netrpělivý, tohle vyčkávaní pro něj nikdy moc nebylo.
Znovu se zvedl tak rychle, že se další papíry z jeho stolu rozlétly po místnosti. Nyní to tu už doslova vypadalo jako po tajfunu - popraskané stěny, zničené knihovny a vylomené dveře díky předchozímu útoku Lust a nyní ještě rozházené papíry po celé kanceláři. Vůdce to ale v tenhle moment nějak nezajímalo. Začal ho sžírat čím dál usilovnější strach a on jen doufal, že jeho obavy zůstanou jen obavami a nestanou se skutečností.
Vyběhl z místnosti ještě rychleji než plukovník a majorka. Musel si pospíšit.
Cestu mu ale zatarasila žena, která v tu chvíli stála přede dveřmi. Udiveně se na ní zadíval.
"Co chcete?" Zeptal se jí nerudně, protože na nějaké proslovy nyní opravdu neměl čas.
"Co chci?" usmála se jen ona. "To mě opravdu nepoznáváš, chlapečku?"
Chlapečku?
V tu chvíli vůdce ztuhl. Jenom jedna osoba ho v životě oslovila 'chlapečku', a to v onen osudný den.
Kdepak máš maminku, chlapečku?
Zorničky se mu hrůzou zmenšily, ale ta žena se usmála. Z rohu v tu chvíli vyletěl mohutný kouřový drak.
"Konečně nastává onen rozhodující souboj mezi námi démony, pane vůdce."
 


Komentáře

1 Sai Sai | Web | 28. srpna 2010 v 10:03 | Reagovat

Díky za koment k té recenzi. :-)
Ve filmu opravdu nebylo k Appovi vysvětleno zhola nic. Prostě ho Sokka s Katarou našli v té ledové bublině spolu s Aangem, pak naskočila další scéna, kde už byli všichni tři rázem velicí kámoši a o Appovi - natožtak něco blíže o jejich vztahu - nebylo vysvětleno ani minimum. :-( Jak říkám, prostě okleštěno na minimum.

2 Neliss Neliss | E-mail | Web | 30. srpna 2010 v 11:22 | Reagovat

Zaujímavé, som zvedavá, ako to celé skončí.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
PageRank ukazatel