19. Kapitola: Zámek bez klíče

9. května 2010 v 13:28 | Annie-chan |  | Havran, stín a plamen
Zničila jsem nám Prahu. Kdo přečte, pochopí.
useless-fire.blog.cz
useless-fire.blog.cz

Situace byla napjatá. Ulička, ve které se až doteď odehrával souboj, byla zdemolovaná. Hannah svou frekvencí před tím zničila chodník, Glutony svým proudem vzduchu vytvořila pár nových tunelů mezi domy. Budovy se ovšem už nemohly dál držet a začaly padat. Edward jen s hrůzou sledoval, jak se budovy před ním hroutí a zasypávají už tak zdemolované okolí. Hannah s majorem však jen hleděli na čarodějnici. Gluttony vzdychla.
"Už to dlouho nevydržím. Mám hlad!" Vykřikla zničehonic a vrhla proti nim další proud vzduchu. Major Goldriver ukázal na stranu; Hannah tam okamžitě skočila a strhla sebou Eda. Major uskočil za nimi hned poté, co svou frekvencí, kterou nashromáždil do svého obrovského meče, kterým zabránil předchozímu útoku Gluttony, udělal takový menší kráter do ještě stabilního chodníku a tím frekvenci zpomalil, protože se částečně vrhla do díry.
"Jak je možné, že jste narazili na čarodějnici? Neměl by o tom Undersoon vědět?" Zamumlal major, když stáli zase všichni při sobě.
"Taky jsem si to myslela," přikývla Hannah, "ovšem pravda je jiná. Čarodějnice ovládají i jakousi magii, kterou dokážou zakrýt svou přítomnost."
"Jak to, že o tom nevím?!" Procedil mezi zuby major, to už se proti nim ale vrhl další proud vzduchu z břicha Gluttony. Všichni uskočili napravo od úderu a hned museli proběhnout o pár metrů dál, protože Gluttony začala jaksi pokračovat ve svém pravidelném vysílání proudů vzduchu. Když doběhli k sutinám a nemohli pokračovat dál, Hannah vystřelila svou frekvenci a znemožnila tak čarodějnici hýbat se, protože střelila do ještě neporušeného domu a ten okamžitě spadl, jakoby pod úderem bomby; Gluttony po padajících troskách vyskákala až nahoru.
"Hannah," varoval jí major. "nemůžeme si dovolit zničit celou ulici."
"A to tu máme jako chcípnout?!" Panikařil Ed.
"Klid." Pobídl ho major, ale sám nemohl uposlechnout svá slova. "Nemůžu uvěřit, že něco takového majorka porazila. Jak se jí to podařilo?" Zabručel ihned.
"Nevím, pane," odpověděla Hannah. "neviděli jsme jí. Bojovali jsme se sfingou."
"Aha." Přikývl major, Gluttony ovšem mezitím seskákala po troskách až k nim a ihned jim pohlédla do jejich zpocených a zneklidněných tváří.
"Proč prostě nemůžete stát?" Zavrčela na něj. Pozoruhodné bylo, že se také potila. A vypadalo to, jakoby se její černá díra uvnitř břicha zmenšila.
"Potřebuješ jíst, že? Jsi Obžerství, je to pochopitelné. Jen mi vysvětli jednu věc, Gluttony," zakřičel na ní major. "jak tě mám zabít?"
"Zabít?" Ušklíbla se Gluttony. "To tedy vážně nevím. Jenom vím, že pokud se rychle nenajím, zemřu." Vystřelila proti nim další proud vzduchu a naši tři hrdinové opět jen tak tak uskočili. Ovšem to, co Gluttony řekla, donutilo Eda zamyslet se.
Zemře? Jistě, je to pochopitelné, i lidi, když nejí, zemřou… jejich tělo mění jídlo v energetickou hodnotu, která umožňuje lidem vykonávat své povinnosti a zájmy. Energetická hodnota… když Gluttony říká, že potřebuje jíst, CO konkrétně potřebuje sníst? Na vlkodlacích chtěla… nemyslí tím krev? Pokud ano, je vše vyřešené…
"Majore! Hannah!" Zakřičel na ně. Neotočil se ani jeden, protože ho nechali vzadu a sami se snažili Gluttony setřást (jelikož Ed neuměl nic).
"Co je, Ede?" Odsekla mu Hannah, jakmile uskočila o pár metrů dál a střelila do sutin, které Gluttony zavalily. Ta ovšem ihned vyskočila nahoru a kamenům se vyhnula celkem snadno. Major ani Hannah jí nemohli nijak dostat.
"Vím… ne, přišel jsem na způsob, jak Gluttony zničit!"
"Cože?" Vykulila Hannah oči a ihned se na Eda zadívala. "Jak, Ede, jak?!"
"Neříkala zrovna teď, že když nebude jíst, zemře? A proč loví zrovna nás pro jídlo, to jste se taky nezamysleli?" Zakřičel na ně.
"Pravděpodobně potřebuje krev." Pokýval hlavou major, ovšem to zdaleka nebylo všechno.
"Samozřejmě, že potřebuje krev! Proto bychom měli být na pozoru, aby se sem nikdo nedostal, a jakožto její jediná potrava se jí vyhýbat do té doby, než nezemře hlady."
"To je trošku blbá taktika, Ede, vzhledem k situaci!" Odsekla Hannah a uskočila pár metrů dozadu.
"Když jí nemůžeme nijak dostat útokem, dostaneme jí obranou," zavrtěl však hlavou major. "dobrý plán. Bude nám usilovat o život, ale nějak to zvládneme." To už se čarodějnice objevila před nimi. Vypadala ještě hrůzostrašněji než na začátku - její oči nyní plály hněvem a hladem, který jí pomalu začal sužovat a trápit. Její tělo, zamazané od krve, ovšem vypadalo ještě ohebněji a ladněji než před tím. Eda napadlo, že je možné, že čarodějnice ztrácí energii, která je v ní a její postava i chování se mění.
Ihned to poznal, když čarodějnice bez váhání zaútočila. Před tím by si jejich strach podstatnou chvíli vychutnávala… i její útoky byly jiné. Poté, co major uskočil její další vzduchové vlně, neváhala a zaútočila znovu. Její útoky šly rychleji a zběsileji, vzhledem k tomu, jak si Gluttony čím dál víc uvědomila, že slábne. Edward si všímal jen jejího slábnutí, ovšem Hannah ještě něčeho. Gluttony začala stejně jako oni pomalu panikařit; své útoky zrychlovala a nedbala tolik na přesnost. Začínala být zoufalá.
"Ještě chvíli!" Křikla Hannah a Ed s majorem kývli. Gluttony se vyčerpaně zastavila a hleděla těm lidem do tváře. Proč to ta malá holka křikla? Odhalili snad její… ne, ona přece nemá žádnou slabinu! Nemůže být! Zničehonic ucítila, jak jí po obličeji stéká nějaká tekutina. Nikdy to necítila, protože zabití pro ni byla hračka. Tohle byli zkušení vojáci z Undersoonu…
"Proč…" Promluvila zničehonic. "Proč jste vy zakrslí lidi tak odolní?!" Aniž by to Undersoonští hrdinové čekali, Gluttony po svém křiku opět vyslala svou vzduchovou vlnu. Eda to minulo úplně a Hannah s majorem uskočili opačným směrem, ovšem na to čarodějnice čekala. Zaútočí na ten nejslabší článek.
Ed, aniž by to čekal, spatřil čarodějnici, jak se proti němu rozbíhá. Věděl, že je v tomhle ohledu bezbranný, protože i kdyby svou frekvenci vystřelovat dokázal, jí by to nijak neublížilo.
"Ede!" Vykřikla Hannah, která pár vteřin poté, co se čarodějnice rozběhla, pochopila, o co jde. Edward si v tenhle okamžik nebyl jistý, co má dělat, ale věděl jediné - musí se ubránit. Nesmí dovolit čarodějnici vzít si jeho krev, jinak budou v koncích… a v ten okamžik se to stalo. Čarodějnice už byla jen pár kroků od něj a chystala se proti němu vyslat svou vzdušnou vlnu, v tu chvíli se ale před ním objevil major Goldriver. Čarodějnice už nemohla útok zastavit a vlnu vyslala, ovšem major také neváhal.
"Edwarde, uteč!" Zakřičel na něj a nashromáždil do svého meče frekvenci. V tu chvíli se to stalo. Každý by předpokládal, že obrovsky stlačený tlak vzduchu rozdrtí všechno, ať to vyvíjí sílu, jakou chce. Ovšem to by se dalo předpokládat o síle, ne o frekvenci.
Major svým mečem velkou vzdušnou vlnu udržel. Bylo to k neuvěření a pohled na to byl fascinující, ale bylo tomu tak. Majorovi stékala po obličeji krev i pot, jeho svaly ochabovaly a vypadalo to, že brzy neudrží ani svůj meč, stejně ale vlnu nepustil.
"Uteč k Hannah, dělej, dlouho to neudržím!" Zakřičel znovu, když zjistil, že Edward se nehýbe a fascinovaně na tuto scénu hledí.
"A-ano." Zamumlal na souhlas Ed a rozběhl se k Hannah, která na to hleděla stejně užasle jako před tím Edward a ani se k němu neotočila. V tu chvíli to už major nevydržel a musel uskočit stejně, jako Ed. Vlna sebou sebrala nějaké sutiny a také vytáhla kus betonu z chodníku. Ale už ne celý. Zcela jasně bylo vidět, že slábne.
"Pane, jste v pořádku?" Zareagovala okamžitě Hannah, když k nim přiběhl i major.
"Krvácíte!" Vylekal se okamžitě Edward, jakmile spatřil hluboký škrábanec na majorově hrudi.
"Tady neumřu," zavrtěl hlavou a otočil se zpátky ke Gluttony. "Tady ne." A aniž by řekl cokoli jiného, svalil se na zem. Omdlel pod tíhou zranění a únavy.
"Pane!" Vykřikl poděšeně Edward a ihned si k Undersoonskému důstojníkovi klekl. Hannah se kousla do rtu, aby se aspoň trošku zbavila bolesti.
"Nemáme šanci… nemáme šanci, když je major mimo." Zamumlala. Její hlas kolísal; každý by poznal, že dívka za chvíli zpanikaří. Ed si utrhl rukáv kabátu a snažil se zastavit majorovo krvácení, ovšem fakt, že Gluttony se chystala na další ránu, mu tento tah značně stěžoval.
"Tolik krve a nemůžu jí sníst. Jen kvůli vám," řekla a lhostejně jim pohlédla do očí. I když se tvářila, že je plná energie, nebyla to pravda. Slábla. A slábla rychleji, než čekala.
Gluttony se rozběhla proti nim. Tentokrát nechtěla využívat svou díru uvnitř břicha, jen je chtěla zabít svou rukou, na které měla nyní nehty skoro jako drápy. Jednoduše jim přeseknout hrdla. Zabít člověka je přeci vždycky tak jednoduché.
"Sakra!" Procedila mezi zuby Hannah a rozhodla se. Nashromáždila frekvenci do své pistole a vystřelila; i když věděla, že je to marné. Gluttony se její frekvenci snadno vyhnula a běžela dál. Frekvence jen udělala díru do velkého kopce sutin, na kterém se zrovna nacházeli. Hannah se zamračila a znovu vystřelila. Gluttony tentokrát vyskočila a frekvence narazila do zatím ještě stabilního domu, vypadalo to, že se za chvíli zřítí. Hannah neměla čas přemýšlet, proč to Gluttony prostě nevtáhne do své velké černé díry. Znovu vystřelila, i když věděla, že je to nejspíš k ničemu. Gluttony už byla skoro u nich. Edward se na to díval celkem vystrašeně; nemohl se pohnout, protože kdyby povolil a přestal by stlačovat tlakový bod, major by za chvíli zemřel. To ho má nechat umřít…?!
Byl konec. Pokolikáté už na tuhle myšlenku přišla… a vždycky přežila. Ale co jí může zachránit teď? Jedině tak smrt Gluttony. Hannah se zamračila. Vždycky, když jí napadlo, že zemře, přežila. Nemůže přeci…
"Ale můžeš." Ozvalo se jí najednou v hlavě. Zase ten protivný hlas, který v poslední době slýchávala často. Za žádnou cenu ho nechtěla požádat o pomoc, ale měla na výběr…?!
"Tak dobrá. Tentokrát ano." Řekla si a její démonské já se jenom usmálo.
Opět se viděla v té starožitné místnosti. A opět viděla klavír. Tentokrát neváhala, nepřemýšlela, jestli to má udělat nebo ne, protože už věděla, že jde o život. Čím rychleji, tím… ani si to neuvědomila, ale zahrála první tón. Následně začala hrát improvizovanou skladbu, tóny, které jí zrovna šly na mysl. Nebylo to nic profesionálního. Ale hra to byla.
Hannah z poslední síly vystřelila. Ovšem podle výsledku to z poslední síly nebylo. Hannah chtě nechtě využila pomoci svého druhého já a najednou se v ní objevila tak silná frekvence a navíc tak rychlá, že to samotnou Gluttony překvapilo. Nestihla ráně uhnout ani jí vtáhnout do své díry. Bolest, která jí v tu chvíli zachvátila, byla k nevydržení. Jak může mít tak slabá dívka tak silnou frekvenci…?!
Ovšem dřív, než stačila opět uhnout, Hannah znovu vystřelila. A znovu. A znovu. Doba mezi dalším vystřelením se zkracovala a zkracovala, až to vypadalo, že vůbec žádná není. Edward na její znovunabytí síly a výsledky jejího útoku fascinovaně hleděl. Frekvence Hannah byla v tu chvíli tak mocná, že čarodějnici chvíli dostala na kolena. Ovšem jen chvíli. Když totiž Hannah vystřelila už asi popáté, čarodějnice se tentokrát vyhnula a rozběhla se proti ní. Hannah se okamžitě začaly třást ruce a cítila, že už nedokáže nic. Jakoby jí strach, který jí zničehonic zaplavil, nechal ztuhnout všechny údy… v poslední síle vystřelila, i když špatně zamířila a do rány nedala tolik frekvence, kolik by chtěla. Ale přesto…
Ruka Gluttony byla pár centimetrů od obličeje Hannah. A přesto jí nezabila. Její tělo už ztratilo veškerou energii a životaschopnost, kterou mělo. Pomalu se začalo rozpadat na bělounký prach, který se ihned ztratil ve vzduchu. Hannah na to s vytřeštěnýma očima hleděla. Nemohla uvěřit, že dokázala to, co dokázala… i když se na smrti Gluttony značně podílel i její hlad, přesto…
"Musíme ihned zpátky do Undersoonu, Hannah! K plukovníkovi, za Vůdcem! Dát majora do nemo-" Ed chtěl svou řečí říct Hannah, že ještě není konec, ovšem Gluttony ho přerušila.
"Do Undersoonu? A za Vůdcem? Hm, kdybyste tak věděli… ten váš Undersoon je jenom skupina, která si ve svých řadách neumí ani najít špiony." Hannah jen vykulila oči a Ed okamžitě znejistěl.
"Špi-"
"Nepřemýšleli jste někdy nad tím, proč majorka tak snadno zabila Sloth? Bez nějaké vážnější rány?" Nadzdvihla Gluttony obočí. V prach se už proměnila celá její pravá ruka a noha. Už se smířila se smrtí; aspoň navždy odejde z tohoto světa a zmizí ten její věčný otravný hlad. Ovšem aniž by Ed s Hannah stačili něco odpovědět, čarodějnice hned pokračovala.
"A co třeba Vůdce? Nebo ty, holčičko?"
"O-o čem to mluvíš?!" Zatnula pěsti Hannah. Že by vycítila, že uvnitř ní je…
"To jste si nikdy nevšimly, jak Vůdce vypadá? Vždyť už jen jeho oranžové oči a nepřirozené vlasy znamenají jediné… tak přece obvykle vypadají démoni." Ed s Hannah ztuhli.
"Váš Vůdce je jedním z nás. Je to démon." Řekla svou poslední větu a v prach se proměnila i její ústa, oči, nos, následně celá hlava. Zničehonic zmizela celá. Jakoby nikdy neexistovala; to, že tu skutečně byla, dokazovaly jen sutiny všude kolem nich.
Normálně by se člověk radoval. Zvítězili přece nad elitou, nad čarodějnicí! Ale… Edward s Hannah to nedokázali. Ne po tom, co se dozvěděli…
 


Komentáře

1 Andy-sama Andy-sama | Web | 10. května 2010 v 16:20 | Reagovat

Annieee(Aný)..Já chci další díl, prosíííím....:) To je prostě super, ale kdo je špion? Vůdce nebo Veronica? Určitě Veronica!Přeci za tím vším, co vůdce udělala by je nezradil.. No, i když... 8-O ..:).. To se mě fakt na tvý povídkách líbí, umíš v lidech vzbudit zvědavost,otázky a pocit,že jsou toho všeho součástí .... :D ..SUPER. Těším se na další :) moc moc...

2 Iw Yuu Iw Yuu | Web | 11. května 2010 v 14:57 | Reagovat

Hneď mi pripomenula,že som hladná aj ja ;D Ale tiež príliš lenivá na to,aby som sa postavila a šla si niečo vziať ;D To sa radšej najem zajtra ráno ;DDD
Ak nie je,môže zomrieť,to znie celkom logicky.Gluttony musí byť riadne závislá na jedle ;D
...
Páči sa mi ten spôsob "boja",ktorý sa tu spomínal.Hannah má teda odvahu,toľkokrát vystreliť.Iste,bolo to nutné,ale ja by som zrejme ani v stave ohrozenia niečo také nedokázala...
Podstatné je,že zničili nepriateľa :)
Ehm...zmizla? 8-O Démon,čože?
CHce to ďalšiu časť ^^ ♥

3 SimaHatake SimaHatake | Web | 12. května 2010 v 13:19 | Reagovat

wkwkwkwkwkwkwk~~
dokonalá kapitola! ten boj si ale fakt úźasne opísala! :3...
a ten koniec bol najlepší! =3... strašne podarená kapča x3
takže si zničila Prahu, hej? xDD...
fajné, teším sa na pokračkó! :)

btw.: napísala som ti do Návštevnej knihy, prečítaj si to ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
PageRank ukazatel